Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

kirciowa
20:15
7982 126c 500
Reposted byUnrealUnrealitymuertotarczynDietzmrrrulenka024gdziejestolagabryniapuszkamilenylaparisienneblakablakaniedonaprawieniamagolek22orientalnazupamsjazazelmetadonintroweirdskonamnattsufadingflamecraspiammistakeHydroksyzyna
kirciowa
20:14
7981 3cc7 500
Reposted byUnrealUnrealitymuertoDietzcrasp
kirciowa
20:14
7980 5b38 500
Reposted byUnrealUnrealityIhateeverythingaboutyoumuertoperfectlyimperfecttarczynDietzniskowomrrrulenka024natoryaxyzmuflenagdziejestolastrzepygabryniapersona-non-gratapuszkamilenyadaaa93laparisienneblakablakaniedonaprawieniapozakontrolamagolek22orientalnazupamsjzwyklajakzawszeazazelPicki91malajnainapureevilchoppedheidimentalitymetadonintroweirdfokajednookadrummerwithoutsticksskonamnattsufadingflamecraspiammistakeHydroksyzyna

July 05 2015

kirciowa
18:22
5932 e013 500
Reposted byhogwartianworld hogwartianworld
kirciowa
18:22
5931 7aa6 500
Reposted bybudas budas
kirciowa
18:21
5927 9bed 500

July 03 2015

kirciowa
18:26
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
kirciowa
08:21
daj mi pięć minut i flaszkę tequili, a zniszczę swoje życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viana-zakrecie na-zakrecie

June 29 2015

kirciowa
21:31
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakatalama katalama
kirciowa
21:20
3053 d7b2
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viakatalama katalama
kirciowa
08:44
7482 d740
Reposted fromillidan illidan viapankamien pankamien

June 23 2015

kirciowa
20:46
Każdy normalny człowiek od czasu do czasu ma ochotę kogoś zabić.

June 22 2015

kirciowa
21:24
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszalony-virus szalony-virus

June 21 2015

kirciowa
14:27
2218 bf45 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viakatalama katalama

June 18 2015

kirciowa
18:32
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamef666 mef666

June 17 2015

kirciowa
14:10
2463 eb20 500
Final Fantasy VII Remake
Reposted fromunfolded unfolded viazachlanny zachlanny
kirciowa
14:03


Rawr!
This might just be the greatest predator that ever lived :)

June 14 2015

kirciowa
20:51
2305 89b3
Magia zupy
kirciowa
20:49
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch

June 12 2015

kirciowa
09:10
Trzymam się papierosa, żeby się nie zgubić.
— Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl